Lekcia 5

Slovná zásoba

Gramatika

Konverzácia

TO, AKO BUDETE HOVORIŤ ANGLICKY, ZÁVISÍ NA VAŠOM ÚSILÍ, KTORÉ DO JAZYKA VLOŽÍTE

1. SLOVÍČKA
-Naučte sa slovíčka z videa na Youtube. Ak ich poznáte, stačí si len prejsť tabuľku vo videu a slovíčka si oživiť. Kliknite na červené tlačidlo Youtube uprostred videa, v pravom dolnom rohu videa sa objaví nápis YouTube. Keď naň kliknete, video sa zväčší. Kliknutím na Medzerník si video zastavujte a opakujte slovíčka a vety po mne. Odporúčam si vytlačiť PDF nižšie a učiť sa z papiera (viď Platený obsah za 3 eurá). Avšak všetko zvládnete aj zadarmo z tabuliek v Youtube videách.
-Ak si chcete vyskúšať, či už slovíčka viete, pustite si MP3 prehrávač nižšie (viď Bonus k Platenému obsahu za 3 eurá). Kliknite na dve šípky vpravo dole (SHUFFLE), vedľa symbolu reproduktora, slovíčka sa budú púšťať v náhodnom poradí. Potom kliknite na šípku / trojuholník (PLAY) a snažte sa povedať slovíčko rýchlejšie ako robot.
-Ak si slovíčka radi púšťate v aute, môžete si ich stiahnuť ako MP3 v ZIP URL nižšie (viď Platený obsah za 3 eurá).

2. GRAMATIKA
Naučte sa gramatiku z videa Gramatika. Pokiaľ všetko poznáte, nezabudnite, že opakovanie je matka múdrosti. PDF nižšie obsahuje aj tabuľky s gramatikou. Avšak opäť všetko zvládnete zadarmo aj z tabuliek vo videách na Youtube.

3. KONVERZÁCIA, PÍSANIE, ČÍTANIE
Už viete všetky slovíčka aj gramatiku, tak sa so mnou skúste porozprávať. Pustite si video Konverzácia. Napíšte si diktát. Prečítajte nahlas, čo ste si zapísali. Správne znenie diktátu nájdete v PDF Listening.

4. POČÚVANIE
Odporúčam si vytlačiť toto PDF zadarmo: Listening 5
Naučíte sa ďalšie slovíčka, zároveň si tu môžete zapísať diktát a urobiť si vlastné poznámky. Prečítajte znovu nahlas správne znenie diktátu.

Platený obsah