Lekcia 8

Slovná zásoba

Gramatika

Konverzácia

AKO DOBRE HOVORÍTE ANGLICKY ZÁVISÍ OD ÚSILIA, KTORÉ VYNALOŽUJETE NA UČENIE

1. SLOVNÁ ZÁSOBA
- Naučte sa slovnú zásobu z videí YouTube. Ak poznáte všetky slová, stačí si prejsť tabuľku vo videu a oprášiť si svoje vedomosti. Kliknite na červené tlačidlo Youtube v strede videa, názov YouTube sa zobrazí v pravom dolnom rohu videa. Keď naň kliknete, video sa zväčší. Kliknutím na medzerník pozastavíte video a zopakujete slová a vety po mne. Odporúčam vytlačiť si nižšie uvedené žlté PDF a poučiť sa z papiera. Všetko však zvládnete z tabuliek v Youtube videách.
-Prehrávač MP3 a adresa URL ZIP zatiaľ nie sú k dispozícii

2. GRAMATIKA
Naučte sa gramatiku z gramatického videa. Ak viete všetko, nezabudnite, že opakovanie je matka múdrosti. Nižšie uvedené žlté PDF obsahuje aj gramatické tabuľky. Všetko však opäť zvládnete len z tabuliek vo videách na YouTube.

3. ROZHOVOR, PÍSANIE, ČÍTANIE
Všetky slová a gramatiku už poznáte, skúste sa so mnou porozprávať. Prehrajte si video konverzácie. Napíšte diktát. Prečítajte si nahlas, čo ste si zapísali. Správne znenie diktátu nájdete v PDF Listening.

4. POČÚVANIE
Odporúčam vytlačiť aj toto PDF: Listening 8
Naučíte sa viac slovíčok, zároveň si tu môžete zapisovať diktát a robiť si vlastné poznámky. Ešte raz si nahlas prečítajte správne znenie diktátu.

PDF