Lekcia 5

Slovná zásoba

Gramatika

Konverzácia

INŠTRUKCIE
1. Zopakujte si slovnú zásobu z lekcií 1 - 4 a naučte sa základné číslovky.
2. Zopakujte si gramatiku z lekcií 1 - 4.
3. Skontrolujte, či rozumiete krátkym rozhovorom.
4. Prehrajte frázy na MP3 prehrávači. Fungujú aj na vašich telefónoch. Nezabudnite stlačiť SHUFFLE (dve šípky).
5. Tentoraz si môžete vytlačiť súbor PDF alebo stiahnuť súbor ZIP bezplatne.
Užite si VEĽKÉ OPÁČKO.

PDF