Lekce 5

Slovíčka

Gramatika

Konverzace

INSTRUKCE
1. Zopakujte si slovní zásobu z lekcí 1 - 4 a naučte se základní číslovky.
2. Zopakujte si gramatiku z lekcí 1 - 4.
3. Zkontrolujte, zda rozumíte krátkým rozhovorům.
4. Přehrajte si fráze na MP3 přehrávači. Fungují i na vašich telefonech. Nezapomeňte stisknout tlačítko SHUFFLE (dvě šipky).
5. Tentokrát si můžete vytisknout soubor PDF nebo stáhnout soubor ZIP zdarma.
Užijte si VELKÉ OPÁČKO.

PDF